HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

Blogy

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020 vstupuje do závěrečné fáze!

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020, jehož cílem je vyvinout a sdílet řešení agri-food ekonomiky k vyvážení imperativů současnosti s požadavky budoucnosti, jde po dvouměsíčním hackování do závěrečné fáze naplánované na 19. listopadu ve 12:30!

Registrace!

V COVID-19 INSPIRE Hackathon se hackeři zabývali následujícími tématy:

  • Usnadnění přístupu k datům a službám pro snazší digitální inovaci v zemědělsko-potravinářském odvětví
  • Vzdělávání jednotlivců z jiných odvětví pro schopnost podpory zemědělsko-potravinářských podniků v době krize
  • Prognóza regionálních dodavatelů potravin, odchylek nebo nedostatků
  • Mobilizace zemědělské pracovní síly pro sklizeň
  • Regionální sladění nabídky a poptávky po čerstvých produktech v decentralizovaném prostředí

ZÍSKEJTE PŘEHLED VÝSLEDKŮ HACKATHONU:

  • COVID19 a zemědělství
  • Výsledky 13 různých výzev
  • Slavnostní vyhlášení

Zajímají vás výsledky hackathonů COVID-19 INSPIRE? Neváhejte se zaregistrovat na tuto závěrečnou prezentaci výsledků a slavnostní předávání cen!

Registrace!

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description