HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020: Výsledky

Po více než dvou měsících práce týmů byl hackerský COVID-19 INSPIRE ukončen závěrečnou prezentací výsledků a slavnostním předáváním cen. Členové poroty Jovana Vlaskalin (BioSense Institute), Beata Vörösová (CzechInvest), Maris Albers (Lotyšská univerzita) a Josef Hnojil (Geobusiness) vyhlásili následující vítěze COVID-19 INSPIRE hackathonu:

  • 1. místo – Challenge #13 Calculation of agro-climatic factors – potential source of information for forecasting regional food supplies / Karel Jedlička, Michal Kepka et al.
  • 2. místo – Challenge #8 Digitalization of indigenous knowledge in African agriculture for fostering food security / Antoine Kantiza, Tuula Löytty et al.
  • 3. místo – Challenge #6 Atlas of the Best Practices – Polirural cases / Pavel Kogut, Petr Horák

Gratulujeme všem vítězným týmům a děkujeme všem za vynikající práci všem účastníkům! Uvidíme se na dalším INSPIRE Hackathonu!

https://youtu.be/oFVYbGQi0as

https://www.plan4all.eu/2020/11/covid-19-inspire-hackathon-2020-results/

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description