HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

Blogy

ENABLING projekt - závěrečná konference 13/11/2020

Vážení kolegové,
jménem společnosti WIRELESSINFO Vás s potěšením zveme na závěrečnou konferenci projektu „ENABLING - Enhance New Approaches in Biobased Local Innovation Networks for Growth“, která se bude konat v pátek 13. listopadu od 10:00 do 13:00 na online platformě EIMA DIGITAL PREVIEW.

Projekt ENABLING, realizovaný v rámci programu EU H2020 a koordinovaný organizacemi FEDERUNACOMA a ITABIA, vyvinul soubor nástrojů k podpoře slibného trhu s bioprodukty, který usnadňuje kontakt mezi venkovským sektorem (producenti biomasy) a průmyslovým sektorem (zpracovatelé). EDP ​​bude příležitostí k šíření osvědčených postupů a nástrojů ke spuštění používání produktů v odvětvích s vysokým růstovým potenciálem, jako je zelená chemie, textil, automobilový průmysl, nutraceutika, zelená budova atd.

Účast na akci je zdarma a bude probíhat v angličtině.
Chcete-li se zúčastnit webináře, postupujte takto:
Zaregistrujte se nejdříve jako návštěvník (Visitor registration) na adrese  https://www.eima.it/cs/visitatori/user-form.php
(Sektory zájmu - Sectors of interest: vyberte „Crop transportation equipment“;
Výstava - Exibition: vyberte „EIMA Energy“)
Zaregistrujte se (pro platformu EIMA - obdržíte e-mail s dočasným heslem, které musíte změnit při prvním přihlášení)


Po přihlášení se můžete zaregistrovat na konferenci Enabling

• V nabídce vpravo vyberte „Kalendáře událostí - Calendars of events“
• Vyberte den „13. listopadu 2020“ a přejděte dolů na čas 10.00 - 13.00
• Klikněte na název „Final Conference Project ENABLING“ Místnost 3
(Zobrazí se Vám odkaz na Vaši registraci na konferenci)

Toto je přímý odkaz na Kalendář událostí: www.eima.it/en/edp-2020-program.php

Jsme Vám k dispozici pro další informace a doufáme, že Vás budeme mít mezi našimi účastníky.

horakova (at) wirelessinfo.cz

Šárka Horáková, Karel Charvát, Petr Horák (WIRELESSINFO)

Více informací https://www.enabling-project.com/events/2020/11/11/enabling-final-conference

 

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description