HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

Blogy

Nahrávka webináře Použití Atlasu příkladů dobré praxe v boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech

Odkaz na přehrání webináře:
https://youtu.be/WMEMw-CuYPQ

Program webináře:

 • Přivítání od moderátorů
 • Úvod do Hackathon a rychlý přehled 3 výzev: podobnosti a rozdíly
 • Atlas nejlepších postupů (projekt Enabling) - společná technická platforma pro prezentaci výstupů jednotlivých výzev
 • Ch. 2 prezentace
 • cíle, prototyp Atlas - regionální speciality, očekávané výstupy, brainstorming
 • Ch. 6 prezentace
 • cíle, prototyp Atlasu - Polirural, očekávané výstupy, brainstorming
 • Ch. 12 prezentace
 • cíle, prototyp Atlasu - sociální podniky, očekávané výstupy, brainstorming
 • obecné otázky a odpovědi
 • Závěr


Moderátoři:

https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar-replay-atlas-of-best-practice/

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description