HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

Blogy

VIDEO - Webinář EUXDAT – Pilot 3

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá.

dotazník

Agenda webináře:

EUXDAT relevance towards Biodiversity. Karel Charvát (CoO)

Lepší hospodaření s půdou a hospodaření s biodiverzitou jsou důležitou součástí  European Green a také UN Suspensible Development Goals. Webinář předvede, jak je možné pomocí infrastruktury EUXDAT zlepšit mapování využití půdy.

Open Land Use Map Scenario. Dimitri Kozhukh (Plan4all)

Na webináři představíme výstup pilotního projektu Open Land Use. Část bude věnována tvorbě Open Land Use Map, část věnovaná generování geomorfologických charakteristik objektů OLU (pozemků) a také automatické klasifikaci krajinného pokryvu / využití území ze snímků Sentinel-2.

Crop Monitoring Pilot. Dimitrios Moshou, Ioannis Navrozidis (CERTH)

Ve webináři představíme výstup pilotního projektu Crop Monitoring. Část bude věnována tvorbě spektrálního indexu z pásem Sentinel-2, část věnovaná charakteristikám stresu plodin v olivových hájích a také automatické klasifikaci výskytu stresových chorob pomocí SVM ze snímků Sentinel-2.

Discussion and feedback analysis, Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description