HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemedělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

Blogy

thumbnail

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020, jehož cílem je vyvinout a sdílet řešení agri-food ekonomiky k vyvážení imperativů současnosti s požadavky...

thumbnail

5G Techritory - 3. region Baltského moře 5G Ecosystem Forum - Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) Tato diskuse se zaměřila na různá...

thumbnail

Vážení kolegové, jménem společnosti WIRELESSINFO Vás s potěšením zveme na závěrečnou konferenci projektu „ENABLING - Enhance New Approaches in...

thumbnail

Odkaz na přehrání webináře: https://youtu.be/WMEMw-CuYPQ Program webináře: Přivítání od moderátorů Úvod do Hackathon a rychlý přehled 3 výzev:...

thumbnail

Už jen 2 dny zbývají k registraci na webinář DEMETER Open Call. Budete mít příležitost zeptat se na jakékoli otázky týkající se témat #OpenCall,...

thumbnail

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá. dotazník Agenda webináře: EUXDAT relevance towards...

Je zobrazeno 1 - 6 položek z celkového počtu 33.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description